12 فروردین 1358 دومین فاز دست آورد  دموکراسی و مردمی بود که بدنبال آب و برق مجانی در ایران. ———————————————————————- روزی که 98/2% مردم ایران . پس از فاجعه 22 بهمن 1357 بزرگترین بیچاره گی و نابودی ملی را در اثر نادانی و ساده لوحی با دستان خودشان برای خودشان ، کشورشان و آیندگانشان رقم زدند. این بلای آسمانی از 10 و 11 فروردین 1358 در سراسر ایران آغاز شد و در 12 فروردین 1358 با اعلام نتایج 98/2% پاسخ آری به جمهوری اسلامی مهر تاییدی به جهالت ملت و لگدی به زیر پایه های صندلی اعدام و چوبه دار کشور عزیزمان ، ایران بود. . در این روز شوم؛ فرقه تبهکار رژیم اهریمنی اسلامی در 12 فروردین 1358 تولد شوم خود را جشن گرفت و نور اسلام نابی را که پس از گذشت قرنها درد و جراحاتش بر بدنه ملت و کشور عزیزمان التیام نیافته بود و هنوز جایشان خوب نشده بود دهه فجر اعلام کرد . اسلام ناب باری دیگر  پس از قادسیه و ورودش  در 1400 سال پیش ، در ایران ، اوباش سالاری را جانشین شایسته سالاری ، ویرانی را جایگزین آبادانی کرد ، جنگ را برکت و تقسیم فقر را  عدالت خواند و نادانی و خرافه پرستی را جایگزین خردورزی نمود . ایران را دوباره دارالحرب مسلیمن خواندند و ملت ایران را یه اسیری گرفتند و بر جان و مال و ناموس ایرانی دست درازی کردند؛ تمامی ثروت ، ذخائر ملی و اموال ملت را با عناوین گوناگون به تاراج و سرقت بردند و هر آوای دادخواهی را با گلوله ، زندان، شکنجه و تجاوز پاسخ دادند. بارزترین دستاورد ملت نادان و دموکراسی خواه ایرانی رژیم جمهوری اسلامی بود. و هنوز که هنوز است سر این ملت و کشور آرا می خواهند با نام دموکراسی از تن جدا کنند و برخی فریاد وا دموکراسی خواهیشان بلند است. #مسیح_علینژاد #حامداسماعیلیون #نازنین_بنیادی #شیرین_عبادی #عبدالله_مهتدی #گلشیفته_فراهانی ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایران

به فراخور ۱۲ فروردین

تاریخچه‌ایی ۴۵ ساله از هجوم اسلامگرایی و قادسیه دوم ایران.

در این نوروز یادی هم داشته باشیم از قهرمانان جانسپار ایران که به امید بهار آزادی جان پاکشان را پیشکش مام میهن نمودند و در آغوش او تا ابد آرام گرفتند. یادشان گرامی و نامشان در تاریخ ماندگار باد. ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایران

Scroll to Top