پیوند با ما 

درخواست هموندی

 به نام ایران
هم میهن ارجمند
برای پیوستن به پارمان رستاخیز ایرانگرایان پس از خواندن آرمان نامه و منشور فرخوئی و همسویی شما با این آرمان و منشور رهایی بخش؛ نخست یک عکس از کارت شناسایی معتبر بهمراه شمارهٔ واتساپی و تلفن خود را برای ما ارسال می کنید؛ پس از بررسی و تایید از سوی پارمان؛ لازم است تا به چند پرسشی که از سوی گروه هموندگیری از شما خواهد شد پاسخگو باشید و پس از انجام این گفتکو و تایید نهایی؛ شما از هموندان پارمان(حزب) رستاخیز ایرانگرایان خواهید بود و در نشست های حزبی و همچنین در کارگروهای این پارمان همراه دیگر هموندان برای رسیدن به آرمان های حزبی که جز به یک ایران آزاد؛ آباد و پیشرونده نمی اندیشد همراه و کوشنده خواهید بود.
ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم.
پاینده ایران
دبیرخانه پارمان(حزب) رستاخیز ایرانگرایان
Scroll to Top