Uncategorized

بیانیه ها

بر روان و فروهر همه درگذشتگان و هماروانان پارسا درود باد با اندوه فراوان از درگذشت موبد کوروش نیکنام آگاه شدیم. تن ایشان دیگر از پس چنگاری که بر آن افتاده بود بیش از این بر نیامد و پایگاه جان و جایگاه روان به خاک و چرخ سپهر و بن خویش بازگشت. هشیار باشیم که

بیانیه ها Read More »

فراخوان ها

بنام ایران به آگاهی می رسانیم دومین کنفرانس ایرانگرایی حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی با برنام: “ چشم اندازی برای آینده ایران آرمانی”  در تاریخ چهارم و پنجم ماه می در کشور فرانسه و در شهر پاریس برگزار خواهد شد. روز نخست این همایش در روز شنبه ۴ می در چهارچوب سه پنل

فراخوان ها Read More »

ویژه شاهنشاهی

https://www.irangara.org/wp-content/uploads/2024/01/Shahzade-3.mp4 کسانی که دهان به تهمت می گشایند و توهین می کنند چه دانسته و چه ندانسته در دست نظام بازی می‌کنند؛ جلوی همبستگی در اوپوزسیون را نگیرید چرا که توانش را داریم و فراتر از تظاهرات و کارهای میدانی در کنار یکدیگر آغاز به تمرین کارکردن کنید. بخشی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی در

ویژه شاهنشاهی Read More »

گفتگو با رسانه ها

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی ایران: نسل جوان و پادشاهان پهلوی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲  https://www.youtube.com/watch?v=3VMnia1NkFc گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی با چهارشنبه سوری به پیشواز سالی خجسته برای ایران می رویم ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ https://www.youtube.com/watch?v=KsMaK2AzTu8 گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب

گفتگو با رسانه ها Read More »

Scroll to Top